1.         Zelf uw groene stroom opwekken
2.         Meer rendement dan een spaarrekening
3.         Samen doen met anderen geeft collectiviteitskorting   

Zonnepanelen, ze zijn op steeds meer daken te vinden. De afgelopen jaren zijn de kosten van zonnepanelen zo ver naar beneden gegaan dat het nu ook zonder subsidies interessant is geworden om zelf (een deel van) uw stroom op te wekken.


Hoe het werkt

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit, ook in de winter of als het bewolkt is. Een omvormer zet de stroom om naar wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden teruggeleverd. In de meterkast houdt de slimme meter bij hoeveel u teruglevert en hoeveel u afneemt. Wekt u per jaar zelf 2500 kWh op en verbruikt u 3000 kWh, dan betaalt u slechts voor 500 kWh aan uw leverancier.


Wat heb ik nodig

Installateurs leveren complete systemen (zonnepanelen, omvormer, aansluiting in meterkast) met een langjarige garantie die vrijwel geen onderhoud vergen. Een schuin dak op het zuiden zonder schaduw levert het hoogste rendement op, een plat dak of dak op het oosten of westen levert iets minder op.

Op www.zonatlas.nl/provincie-noord-brabant/ kunt u zien of uw dak geschikt is.  Voor meer informatie over de mogelijkheden, collectiviteitskortingen en andere suggesties neemt u contact op met het informatie loket


Wat levert het op? 

Als u zonnepanelen plaatst wordt u niet alleen verbruiker, maar ook producent. Er ontstaat tweerichtingsverkeer met het energiebedrijf. Soms verbruikt u meer dan u zelf produceert, soms produceert u meer  dan u gebruikt, dit via de meter verrekenen noemt men salderen. Het is in Nederland bij wet geregeld dat dit is toegestaan en in de praktijk merkt u daar helemaal niets van omdat dit door de meter wordt geregistreerd. Door de elektriciteit productie van uw zonnepanelen krijgt u een lagere rekening van uw stroomverbruik.    

Voorbeeld:
U gebruikt                                 4.000 kWh
U wekt op                                  3.000 kWh
U krijgt een rekening voor      1.000 kWh*

*Over het algemeen ontvangt u van uw energiebedrijf dezelfde prijs voor de  terug geleverde elektriciteit als de prijs die u betaalt voor de elektriciteit van de energie leverancier. Sommige energieleveranciers betalen een lagere prijs voor de terug geleverde elektriciteit. Het is daarom van belang om dat na te vragen bij uw elektriciteit leverancier. Mogelijk wordt de salderingsregeling in de toekomst versoberd(na 2020).


Verschillende soorten Zonnepanelen

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook vaak “PV panelen” genoemd. PV staat voor “Photo” (licht) en “Voltaïc”(elektriciteit). Deze elektriciteit is dan nog niet meteen klaar voor gebruik. Zonnepanelen produceren namelijk gelijkstroom van 12 volt terwijl wij wisselstroom nodig hebben voor onze apparaten en verlichting. Daarom worden zonnepanelen altijd geïnstalleerd met een omvormer die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in wisselstroom van 230 volt. Deze stroom gebruikt u vervolgens voor uw elektrische apparaten, zoals de televisie, vaatwasser en koelkast en veelal ook voor de verlichting. Er zijn verschillende soorten zonnepanelen op de markt. Hieronder een overzicht. 

Monokristallijn zonnepanelen

Monokristallijn zonnepanelen bestaan uit siliciumkristallen. Deze kristallen worden tijdens het uitgebreide productieproces nauwkeurig gepositioneerd, waardoor ze 1 geheel vormen. De monokristallijn panelen bieden hierdoor het hoogste rendement van alle soorten zonnepanelen. Door het uitgebreide productieproces zijn deze zonnepanelen echter ook iets duurder in aanschaf dan polykristal panelen. De monokristallijn zonnepanelen zijn zwart van kleur en hebben een egale structuur.
 

Polykristallijn zonnepanelen

Net als monokristallijn zonnepanelen, worden ook polykristallijn zonnepanelen gemaakt van silicium. Het productieproces van de polykristallijn zonnepanelen is echter sneller en eenvoudiger, waardoor deze zonnepaneel wat goedkoper is dan de monokristallijn variant. Het rendement van de polykristallijn zonnepanelen ligt lager dan van mono panelen, dit komt doordat de kristallen in verschillende richting liggen. De verschillen in prijs en rendement worden echter wel steeds kleiner en in de praktijk zijn monokristallijn en polykristallijn zonnepanelen dan ook beide prima producten. Er is wel verschil in aanzicht, de polykristallijn zonnepanelen hebben een meer gevarieerde kleur dan de zwarte monopanelen en zijn meestal blauw of paars van kleur.
 

Dunne film zonnepanelen

Dunne film zonnepanelen bevatten siliciumpoeder in plaats van kristallen. Hierdoor zijn ze buigzaam. Dunne film zonnepanelen zijn over het algemeen goedkoper dan mono- en polykristallijn zonnepanelen, maar geven   een lager productie per m2.  Maar de productie op warme dagen is groter dan die van mono- en polikristal panelen. 
 
Dunne film zonnepanelen geven minder productieverlies op warme dagen. Bij zonnige warme dagen geven  mono- en polykristal panelen een lagere productie, dunne film zonnepanelen geven op warme dagen, een 2 tot 7% hogere productie dan  poly/mono zonnepanelen.
 
Het productieproces van dunne film zonnepanelen kost wel circa 70% minder energie dan het productieproces van kristallijne zonnepanelen. Dit betekent dat de terugverdientijd voor neutrale CO2 uitstoot op circa 9 maanden ligt, versus ruim 2 jaar bij kristallijne zonnepanelen. Bovendien wordt voor dunne film zonnepanelen minder schaarse grondstoffen gebruikt en is het gebruikt van Cadmium tot een minimum beperkt.
 
De egale zwarte kleur wordt meestal als mooier ervaren dan de kleur van mono- en polykristal panelen.

In het onderstaande schema ziet u een beoordeling van de twee soorten panelen:
    Dunne film Kristallijn  
  Rendement per Wattpiek ++  +/-  
  Rendement per m2 dak - +  
  Uiterlijk ++  +/-  
  Keuzes voor omvormer  +/- ++  
  Milieuvriendelijk ++ -  

Afhankelijk van de mogelijkheden op uw dak en de prijsverschillen, kunt u een keus maken voor een van deze panelen voor uw PV installatie op uw dak. 

BEWAKEN EN CONTROLEREN VAN ZONNEPANELEN

Er zijn twee hoofdredenen om zonnepanelen te controleren: veiligheid en prestatie bewaking. Zonnepanelen presteren vaak het beste in volle zon.


Warmtebeelden

Testo warmtebeeldcamera’s kunnen gebruikt worden om PV-systemen van alle soorten en maten te bewaken, op een contactloze en bijzonder efficiënte manier. Storingen zijn eenvoudig te detecteren op infraroodbeelden en gesmeerde functionaliteit van alle componenten is gegarandeerd, zodat een maximale kostenefficiëntie wordt bereikt voor het zonnepaneel.

bewaking pv


Betrouwbare metingen dankzij de invoermogelijkheid van de zonnestralingsintensiteit

Daarnaast wordt betrouwbaarheid gerealiseerd door middel van het invoeren van de meetparameter zonnestralingsintensiteit: de ingevoerde waarde wordt opgeslagen bij het infraroodbeeld en is daarna bruikbaar voor analyse en rapportage.
  • Defecte bypass diodes
  • Foute aansluitingen en kortsluitingen in zonnecellen
  • Vocht- en vervuilingsproblemen
  • Scheuren in cellen of in het glas
  • Niet functionerende of ontkoppelde modules
  • Zogenaamde mismatches: prestatieverlies dankzij verschillende capaciteiten van individuele zonnepanelen


Efficiënt onderhoud van zonnepanelenparken

Grondige inspectie van grote zonnepanelenparken is essentieel om deze systemen te laten functioneren met een optimaal rendement. Omdat zelfs de storing van een enkele zonnecel een negatieve invloed kan hebben op de werking van de gehele installatie. De grootte van de zonnepanelen en de veranderende intensiteit van de zonnestraling, brengen extra uitdagingen met zich mee bij het zoeken naar thermische afwijkingen. Gebruik warmtebeeldcamera’s van Testo om hot spots, die ontstaan door defecte cellen, snel en eenvoudig te detecteren.